Yhteystiedot

Coaching & Training Cognitio

Gsm 050 5957 483

kati.granlund@ctcognitio.fi

www.ctcognitio.fi

Coaching & Training Cognitio

kouluttaa ja valmentaa monipuolisesti työyhteisöjä, tiimejä ja asinatuntijoita.

Cognitio (lat.) tarkoittaa tietoisuutta, tietoa. Tiedostaminen lisää ymmärrystä, mahdollistaa asioiden käsittelyn ja toimintatapojen muuttamisen. Tietoisuuteen liittyy vahvasti kaikki ihmisyyden osa-alueet, jotka ovat myös mukana päätöksenteon eri vaiheissa. Usein muutostilanteissa toimintaa jarruttavina tekijöinä saattavat olla tottumukset, tiedostamattomat tunteet, asenteet ja uskomukset. Koulutuksen ja valmennuksen avulla voidaan lisätä yksilön, tiimin ja organisaation tietoisuutta, jonka avulla tuetaan toiminnan muutosta.

Coaching & Training Cognition asiakkaina on julkishallintoa,eri kokoisia yrityksiä ja yhdistyksiä. Toimialueena on koko Suomi.