Yhteystiedot

Coaching & Training Cognitio

Gsm 050 5957 483

kati.granlund@ctcognitio.fi

www.ctcognitio.fi

Yrityksille

Yritysten henkilöstön valmennukset liittyvät usein osaksi esim. muutosprosessia tai nousevat kehittämisen tarpeista. Muutos toteutetaan tehokkaimmin henkilöstöä sitouttamalla jo prosessin varhaisessa vaiheessa. Tehokkaalla, osallistavalla valmennuksella voidaan edesauttaa muutoksen kriittisiä vaiheita. Valmennuksissa käytetään erilaisia ryhmätyömuotoja ja aktiivisen oppimisen tekniikoita uusien oivallusten tuottamiseksi. Olemassa olevien toimintatapojen tiedostaminen ja kyseenalaistaminen ovat usein alku muutokselle, henkilöstöstä kumpuava tarve kehittämiselle takaakin tehokkaimmin muutosprosessin läpiviennin.

Työhyvinvointi on noussut keskusteluissa esiin viime aikoina yhä voimakkaammin ja sen yhteys tuloksen tekoon tunnustetaan. Työhyvinvoinnin kokemus pohjautuu pitkälti inhimillisyyteen, kuulluksi tulemiseen, roolien selkeyteen ja ihmisten johtamiseen. Erilaisuuden tunnistaminen, henkilöstön voimaannuttaminen ja toimiva vuorovaikutus yhteisöissä ovat taitoja, joita voidaan kehittää myös valmennuksen avulla.

Valmennusten teemoja voivat olla

- sparraava esimiestyö

- itsensä johtaminen

- vuorovaikutus ja erilaiset viestijät

- työyhteisö roolit ja yhteistyö

- laadukas asiakaspalvelu

 

Kaikki valmennukset räätälöidään yksilöllisesti organisaation tarpeita vastaaviksi.