Yhteystiedot

Coaching & Training Cognitio

Gsm 050 5957 483

kati.granlund@ctcognitio.fi

www.ctcognitio.fi

Kasvatusalan ammattilaisille

Esimiestyö

Esimiestyön yksilöcoaching rehtoreille, apulaisrehtoreille ja päiväkodin johtajille (ks lisää coaching)

Täydennyskoulutukset

Nuorten opettajien työkalupakki (6 h)

Erityislapsen vanhempien kohtaaminen (3 h tai 6 h)

Viesti myönteisin keinoin huoltajien kanssa (3 h tai 6 h) 

Työkaluja lapsiryhmän hallintaan (3 h tai 6 h)

Vaativat vanhemmat, levoton luokka (1 - 2 pvä)

Kasvattajan oma jaksaminen (3h)

Musiikin terapeuttinen käyttö kasvatustyössä (6 h)

Ilmaisun ilo käyttöön (6h)

Hyvinvointia elämään! (3h tai 6 h)

 

Ihmeelliset vuodet -ryhmänhallintamenetelmän työpajakoulutus (6 päivää):

Ihmeelliset vuodet -ohjelma on laajaan kansainväliseen tutkimustyöhön perustuva konkreettinen koulutusohjelma käytösongelmien ja käytöshäiriöiden vähentämiseksi sekä sosiaalisten taitojen ja tunteiden säätelyn lisäämiseksi kotona, päiväkodissa ja koulussa. 

Ryhmänhallintamenetelmän työpajakoulutus on interaktiivinen valmennusprosessi, joka sisältää paljon käytännön harjoitteita, itsearviointeja, vertaiskeskusteluja sekä työssäoppimista. 

Työpajakoulutus soveltuu varhaiskasvattajille, esiopetuksen ja alakoulun ammattikasvattajille.

Koulutusten sisällöistä saatavilla tarkemmat tiedot sähköpostitse. Kysy lisää!