Yhteystiedot

Coaching & Training Cognitio

Gsm 050 5957 483

kati.granlund@ctcognitio.fi

www.ctcognitio.fi

Coaching

Coaching on ratkaisukeskeinen valmennustapa, jonka avulla voidaan auttaa valmennettavaa tehokkaasti fokusoimaan ajatteluaan, reflektoimaan toimintaansa ja työyhteisöä sekä priorisoimaan työtehtäviään. Coachingissa asiakasta sparrataan kehittymään ja kehittämään toimintaansa suhteessa omaan rooliin. Keskeistä on omien vahvuuksien, kehitettävien osa-alueiden ja piilossa olevien voimavarojen tunnistaminen ja käyttöönotto.

Coaching on prosessi, joka aloitetaan määrittelemällä yhdessä tavoitteet ja prosessin kesto. Aloituskeskustelussa on usein mukana myös organisaation edustaja. Prosessin keskeinen osa koostuu kahdenkeskisistä, luottamuksellisista coaching tapaamisista noin 3 - 4 viikon välein. Prosessia arvioidaan erilaisin mittarein prosessin aikana ja sen päättyessä.

Coachingista hyötyy koko organisaatio esimiesten ja avainhenkilöiden toiminnan kehittyessä. Yhteistyö paranee, sitoutuminen ja työhyvinvointi lisääntyvät. Näiden myötä yleensä myös tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat. 

Coaching työtapaa käytetään tyypillisesti esimerkiksi

- uusille esimiehille

- muutostilanteissa

- esimiestaitojen syventämiseksi

- konfliktitilanteissa

- projektijohtamisen tukena

- työhyvinvoinnin lisäämiseksi

- liiketoiminnan ja organisaation kasvaessa

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, kuinka teidän organisaationne hyötyisi parhaiten coachingista!