Yhteystiedot

Coaching & Training Cognitio

Stella Business Park
Lars Sonckin kaari 14,
02600 Espoo

Gsm 050 5957 483

kati.granlund@ctcognitio.fi

www.ctcognitio.fi

Coaching

Coaching on ratkaisukeskeinen työtapa, jonka avulla voidaan auttaa asiakasta tehokkaasti fokusoimaan ajatteluaan, reflektoimaan toimintaansa ja työyhteisöä sekä priorisoimaan työtehtäviään. Coachingissa asiakasta sparrataan kehittymään ja kehittämään toimintaansa suhteessa omaan rooliin. Keskeistä on myös vahvuuksien, kehitettävien osa-alueiden ja piilossa olevien voimavarojen tunnistaminen ja käyttöönotto.

Coaching on prosessi joka aloitetaan määrittelemällä yhdessä tavoitteet ja prosessin kesto. Aloituskeskustelussa on usein mukana myös organisaation edustaja. Prosessin keskeinen osa koostuu kahdenkeskisistä, luottamuksellisista coaching tapaamisista n 3 - 4 viikon välein ja yhdessä sovituista välitehtävistä. Prosessia arvioidaan erilaisin mittarein prosessin aikana ja sen päättyessä.

Coachingista hyötyy koko yritys esimiesten ja avainhenkilöiden toiminnan kehittyessä. Yhteistyö paranee, sitoutuminen ja työhyvinvointi lisääntyvät. Näiden myötä myös tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat. 

Coaching työtapaa käytetään tyypillisesti esimerkiksi

- uusille esimiehille

- muutostilanteissa

- esimiestaitojen syventämiseksi

- konfliktitilanteissa

- projektijohtamisen tukena

- työhyvinvoinnin lisäämiseksi

- liiketoiminnan ja organisaation kasvaessa

Ota yhteyttä, niin keskustellaan, kuinka teidän yrityksenne hyötyisi parhaiten coachingista!